Praktische informatie


Werkwijze

Na een telefonische kennismaking, maken we een afspraak voor een eerste gesprek. In dit intakegesprek wordt de leerstijl van je kind in kaart gebracht en bespreken we aan welke leergebieden we zullen gaan werken. Wanneer duidelijk is dat de Kernvisie methode aansluit bij je kind, gaan we direct door met de eerste sessie, zodat jullie daarna direct thuis met praktische handvatten aan de slag kunnen.


Hoe ziet een coachingstraject er uit?

Tijdens het eerste contact wordt vaak al duidelijk of de Kernvisie methode geschikt is voor je kind en kan er een intake gepland worden. Aansluitend aan het intakegesprek wordt het eerste consult gepland. Tijdens de intake van een half uur, wordt duidelijk of de Kernvisie methode past bij de leerstrategie van je kind. Tussen de sessies zit steeds 3 weken, zodat datgene wat je kind in de sessie geleerd heeft, thuis eigen gemaakt kan worden. Dit doe je samen met jouw kind. Eén van de ouders is dan ook bij de sessie aanwezig, zodat je kan zien wat er gedaan wordt en hoe jullie dit thuis kunnen oppakken. Het gemiddeld aantal coachingssessies is ca. 8. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind en op welke gebieden jouw kind hulp nodig heeft (middelbare scholieren hebben vaak aan 4-6 sessies voldoende). In de volgende sessie worden nieuwe elementen en technieken aangereikt, afgestemd op de leerproblemen en sterke kanten van je kind.


Kosten

Een coachingsessie duurt ca 60 minuten         75 euro per uur


Informatieavond

Voorlopig worden alle informatie avonden vanwege Covid-19 online gehouden. Zie hieronder een link naar de aankomende avonden:

www.kernvisiemethode.nl/agenda